22.04.2021

Finesse Finland Oy deltar i Österbotttens Tillväxtstig®

Finesse Finland Oy har valts ut som ett av företagen som kommer att medverka i Österbottens Tillväxtstig®. De utvalda företagen kommer under våren och sommaren att sparra varandra gällande framtida tillväxtplaner samt ha tillgång till expertis från bl a KPEDU, MYYNNINMAAILMA, ÖSTERBOTTENS HANDELSKAMMARE, VASA UNIVERSITET, VAMK, VASEK och VIEXPO.
Pohjanmaan Kasvupolku

Finesse Finland Oy har valts ut som ett av företagen som kommer att medverka i Österbottens Tillväxtstig®. De utvalda företagen kommer under våren och sommaren att sparra varandra gällande framtida tillväxtplaner samt ha tillgång till expertis från bl a KPEDU, MYYNNINMAAILMA, ÖSTERBOTTENS HANDELSKAMMARE, VASA UNIVERSITET, VAMK, VASEK och VIEXPO.    

 – Vi har inkluderat intressanta företag från olika branscher. Gruppen representerar områdets mångsidiga näringslivsstruktur på ett bra sätt. Vi valde företag som redan har en lång historia och övertygande underlag samt nya företag som kämpar med inledningsfasens utmaningar, säger Mikael Hallbäck, ansvarsenhetens ledare från Vasa universitet.

 – Juryn ser med spänning fram emot sparringarna och de kommande faserna och särskilt utvecklingen och konkretiseringen av tillväxtplanerna.

 Mera information hittar du på: https://kasvuopen.fi/uutiset/foretagen-som-valts-ut-till-osterbottens-tillvaxtstig-utgor-ett-representativt-tvarsnitt-av-omradets-mangsidiga-naringslivsstruktur/ 

@kasvuopen