02.01.2023

Finesse Finland Oy utvidgar sina utrymmen i Korsholm

I slutet av förra året genomfördes köpet av fastigheten inklusive de två industrihallar som finns på Industrivägen 7 i Korsholm.
Hallar

- Det är förstås svårt att exakt uttala sig om framtiden, men vi ser en markant ökning av förfrågningar på underleverantörsarbeten som t ex stansade och klippta specialprodukter i olika krympmaterial. Allt fler kunder önskar även koncentrera större delar av sina inköp till oss och för att kunna bibehålla vår service med mycket korta leveranstider behövdes ytterligare utrymme, säger Markus Åbrant.

- I o m större lageryta och produktionsutrymmen kan vi vid behov investera i flera verktyg och maskiner samt på sikt ta oss an även andra underleverantörsarbeten. Det finns dessutom byggrätt för ytterligare en tredje hall på tomten om så skulle krävas, tillägger Niklas Åbrant.

-Vi ser med tillförsikt på framtiden och att kunna hjälpa alla våra befintliga samt även många nya kunder i deras strävan på tillväxt, avslutar bröderna.

Finesse Finland Oy erbjuder kostnadseffektiva produktlösningar med speciell inriktning på krympmaterial, specialprodukter i tekniskt gummi samt byggnadsmaterial för infra- och markarbeten.